S O U T Ě Ž N Í    P R A V I D L A   S R C   Č E S K Á   T Ř E B O V Á pro rok 2011

1 - rozdělení do věkových skupin, 2 - systém pořádání závodů, 3 - rozhodčí, 4 - nasazování modelů, 5 - rozjížďky a přerušení závodu, 6 - průběh startu (restartu), 7 - závada trati, 8 - protesty, 9 - tresty za nesportovní chování

1 - rozdělení do věkových skupin - je zavedena jediná kategorie 0 - 99 let

2 - rozdělení do 8 kategorií dle „ technických předpisů SRC Česká Třebová (MO, Š-Favorit, MX ,DTM, SP cesťáky, SP prototyp, NF a kategorie DAYTONA dle pravidel T.Zedníčka) , dráha - sériově vyráběná autodráha FARO PLZEŇ - sestavená jako čtyř-dráha , délka cca 65 m a s barevným značením drah v prostoru startu a cíle, v pořadí od vnitřní dráhy - červená, žlutá, modrá, bílá - napájení 8 - 18 V, připojení ovladačů - banánky dle SRC.
Přihláška k závodu - při uzávěrce přihlášek k závodu je nutné pro jezdce mít zaplaceny členské příspěvky do klubu SRC Česká Třebová a je provedeno losování do rozjížděk . Losování drah je do tabulky, na daný počet jezdců a dle klíče červená, žlutá, modrá, bílá. Každý jezdec absolvuje v jedné rozjížďce 4 jízdy. Nastupuje na vnitřní dráhu (červená), každou následující jízdu postupuje směrem k venkovní dráze (bílé). Jezdec na bílé dráze končí, 3 zbývající mění dráhu směrem k bílé a na uvolněnou červenou nastupuje další jezdec dle tabulky. Končící jezdec má za povinnost organizaci startu a průběhu celé následují jízdy. Bodování v jízdách - 1. místo 4 body, 2.místo 3 body, 3. místo 2 body, 4. místo 1 bod, havárie 0 bodů. Start je prováděn startérem, elektronickým spínačem napájení dráhy.
FARO CUP 2010 bude vyhodnocován samostatně v každé kategorii - průběžné pořadí bude evidovat a předávat závodníkům M. Válka jun.
Bodování jednotlivých závodů bude opět po vzoru MOTO GP - prvních 15 míst a to takto:

1. místo     25 bodů                    6. místo       10 bodů                   11. místo         5 bodů
2. místo     20 bodů                    7. místo         9 bodů                   12. místo         4 body
3. místo     16 bodů                    8. místo         8 bodů                   13. místo         3 body
4. místo     13 bodů                    9. místo         7 bodů                   14. místo         2 body
5. místo     11 bodů                  10. místo         6 bodů                   15. místo         1 bod

3 - rozhodčí a jeho pomocník se losuje z jezdců.

4 - nasazování aut v průběhu závodu je zakázáno / při opakovaném startu se nesmí na auto sahat a provádět nějaké úpravy (výjimku tvoří postrčení z dílu bez napětí )
5 - jednotlivé rozjížďky se startují na předem určený počet kol. Při každé havárii dojde k přerušení závodu (překážkou na trati se rozumí i auto , které opustí dráhu úplně nebo na ní stojí jen svou částí), viník tohoto přerušení z dané rozjížďky vypadává a počet kol se krátí na X kol. Před startem se jezdec ujistí, zda nic nebrání výhledu na celou plochu dráhy. V průběhu rozjížďky a do projetí posledního jezdce cílem, je zakázáno jakkoliv zabraňovat ve výhledu zbylým jezdcům, tak i manipulovat s připojením ovladačů případně jinak rozptylovat ještě jedoucí jezdce.

Nový start - při znemožnění průjezdu tratě , zaviněném cizí havárií, hlásí kdokoliv z jedoucích jezdců nebo startér „STOP“ a toto ostatní respektují a dojíždí opakovaně na startovní čáru. Jestli že vůz, který jede k opakovanému startu havaruje nebo zastaví z důvodu technických problémů, automaticky vypadává a opakovaného startu se neúčastní. Při opakovaném startu se zkracuje závod. V případě startu jediného jezdce - je tento považován za vítěze.
Každý závodník má možnost si před startem projet trať a tím zjistit její způsobilost k závodu. Reklamace po odstartování závodu nemusí být komisařem uznána oprávněnou.

6 - postup a hlášení startéra při startu (restartu)
1. startér vypne napájení dráhy (mezerníkem počítače)
2. zahlásí na kolik kol se rozjížďka jede
3. zahlásí „ ZMÁČKNOUT TLAČÍTKA“
4. provede vlastní start zapnutím napájení dráhy (mezerníkem počítače)
Použité povely budou napsány na startovacím zařízení a je nutné je POUŽÍVAT JASNĚ, ZŘETELNĚ, a NAHLAS !!!!!!!

7 - závada trati - při prokazatelné a jezdcem nezaviněné technické závadě trati, která zamezuje dalšímu pokračování v jízdě rozhodne o opakování jízdy hlavní rozhodčí (nebo jeho pomocník).

8 - protesty - podání protestu na porušení technických pravidel je povoleno při složení zálohy 50,- Kč - rozhodnutí je v rukou hlavního rozhodčího, v intencích předpisů. Při neoprávněnosti protestu záloha propadá ve prospěch klubu SRC Česká Třebová. Při oprávněnosti protestu je provinilec zbaven všech bodu v dané kategorii. S tímto vozem nesmí již startovat. Body ostatních jezdců se neupravují.

9 - tresty za nesportovní chování - zatím neurčeno

Platnost - celý rok 2011

Dodatek ke Sportovním řádům:
pravidelné nedělní závody Faro Cup 2011 ( vždy 2x dvě kategorie dle kalendáře ) začínají v 18 hodin přejímkou a podáváním přihlášek. Okamžitě následuje losování do rozjížděk, výroba a vyplnění tabulek (rozhodčí a jeho pomocník).
Start první jízdy je stanoven na 19,00 hodin.